IM Arthur del Prado

Zonder twijfel is de micro-elektronica en speciaal de computerchip een van de belangrijkste technologische en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen veertig jaar. In deze ontwikkeling heeft Arthur del Prado met zijn ‘ASM International’ ons land wereldwijd een vooraanstaande positie bezorgd en toptalent in wetenschap en technologie de mogelijkheden geboden zich te ontwikkelen tot belangrijke spelers in de wereld van de micro-elektronica en nanotechnologie.

Na de uitvinding van de computerchip in 1961, stelde Gordon Moore zich ten doel iedere anderhalf jaar het aantal transitors op de chip te verdubbelen. Omdat zijn bedrijf, het Amerikaanse Intel, dit nu al meer dan veertig jaar lukt, is ‘Moore’s Law’ standaard geworden in de computerindustrie. Het gevolg is dat vanaf 1961 de prijs per transistor daalde met zes ordes van grootte. Iedere volgende generatie computerchips is klaar na anderhalf jaar, kost ongeveer zoveel als z’n voorganger maar heeft dubbele rekencapaciteit. Daarom dringen chips steeds verder door in onze maatschappij, eerst in de computer, toen in de tv en nu in de mobiele telefoon en andere consumentenproducten. Wie een computer heeft, tien tegen een dat er een pentiumchip in zit. Die pentium wordt gemaakt door Intel, maar bij het maken van die chip bedienen zij zich van apparaten ontwikkeld en gebouwd bij Arthur del Prado’s ASM International.

Na de steen-, brons- en ijzertijd beleven wij thans het siliciumtijdperk. Ons dagelijks leven wordt beïnvloed door een klein schilfertje silicium, de chip, die geestdodende arbeid overneemt en nieuwe banen schept. De siliciumtechnologie is gegroeid tot een gigantische industrie, die eerst de auto-industrie voorbij streefde en nu de olie en chemie naar de kroon steekt. Slechts weinigen hebben deze stormachtige ontwikkeling kunnen volhouden, maar Arthur del Prado wel en niet alleen dat, hij bleek de talenten te bezitten en het uithoudingsvermogen om uit te groeien tot een van de “captains of this industry”.

Omdat het hier gaat om een hightech industrie was het voor Arthur del Prado noodzakelijk niet alleen commercieel en financieel toptalent aan te trekken maar ook en vooral de beste mensen uit de Nederlandse wetenschap en technologie te mobiliseren. Zo zocht hij in de jaren zeventig contact met Nederlands experts in de siliciumtechnologie en samen met hen bouwde hij research en ontwikkel centra in Bilthoven, Phoenix, Boston, Hongkong, Japan en Singapore, waar ons wetenschappelijk en technologisch toptalent fantastische mogelijkheden kreeg zich te meten met de besten in de siliciumwereld.

Door zijn visionaire blik en zijn intensieve contacten met de experts in de siliciumtechnologie, wist Arthur del Prado zijn concurrenten voor te blijven. Of het nu ging om nieuwe technologieën als chemical vapour deposition, plasma etsen, ionenimplantatie, epitaxie, of lithografie, steeds nam Arthur del Prado het initiatief voor baanbrekende ontwikkelingen en stonden zijn technici paraat om zijn bedrijf op tijd klaar te maken voor de volgende generatie computerchips. Zo groeide ASM International uit tot een van de top hightech industrieën in de wereld en een van de meest interessante bedrijven om als uitvinder voor te werken.

Voor velen is Arthur del Prado ‘role model’ geworden. Niet alleen vanwege zijn visie, commerciële talenten en ondernemingsgeest. Hij heeft ons allen verbaasd en wij hebben hem bewonderd om zijn doorzettingsvermogen en zijn overlevingsdrang die regelmatig nodig waren om zijn bedrijf en hem ook persoonlijk door soms zeer sombere tijden te loodsen.

Het strategisch belang van Arthur del Prado voor de Nederlandse wetenschap en technologie moet niet worden onderschat. Doordat ons technologisch toptalent zich kon ontplooien in een mondiale ontwikkeling van hoogwaardige technologie kwamen al deze innovaties ook in een vroeg stadium naar ons land en vonden toepassingen op alle mogelijke gebieden in de fysica, informatica, chemie, biotechnologie, medische apparaten en meetmethoden.

Voor al deze uitzonderlijke verdiensten zijn we Arthur Del Prado veel dank verschuldigd.

Frans W. Saris

Oud-commissaris ASMI

september 2016