Vraag voor de koning bij de hoogovens

Majesteit, vandaag (20 IX 18) gaat u naar Tata Steel in IJmuiden voor het eeuwfeest van de Hoogovens. Trots zullen zij u vertellen dat zij het hoogovengas gaan omzetten in chemische producten (Volkskrant 11 september 2018). Maar eerst maken ze waterstof door CO uit het hoogovengas te laten reageren met water. Dan zou u een indringende vraag kunnen stellen. U zou kunnen vragen: neemt hierdoor de uitstoot van CO2 door de hoogovens niet toe? Immers we hebben op school geleerd: CO + H2O => H2 + CO2. Kan u niet beter waterstof maken met duurzame energie in plaats van met CO de emissies van de hoogovens, die al de grootste van Nederland zijn, verder te vergroten?

Uw koninklijke belangstelling zal natuurlijk alleen maar op prijs gesteld worden.

Frans W. Saris

oud-directeur ECN